Tempeljska dela so namenjena različnim dejavnostim, kot so iniciacije, ritualna dela in družabna srečanja.

Tempelj predstavlja zunanji Univerzum. Magik ga mora sprejeti takšnega kot mu je dan v njegovih okoliščinah. V Libru VII, ver., 2 je zapisano: “Naredili smo si tempelj iz kamnov v obliki univerzuma, glede na to ga lahko ima nekdo odkrito in drugi zakrito.” Tempelj predstavlja Vesica Piscis, maternico iz katere vse prihaja in se vse vrača; Magikova naloga je da gradi zunanji ali notranji tempelj. Magik deluje v templju; v univerzumu, ki meji na njega samega “On sam”, se pravi vsebina njegove zavesti oziroma njegovo telo je njegov tempelj. Kar je zunaj, zanj ne obstaja (v smislu kar je zunaj je v resnici odsev njega samega). Tempelj lahko gledamo kot sliko človeka in sveta v katerem se dosega spoznanje o sebi z njegovo gradnjo in zaščito. Izbira prostora za zunanji ali notranji tempelj, je odvisna od Magikove moči, da se utelesi v primernem telesu.

Gradnja in zaščita templja je odraz posameznikovega odnosa do sebe. Tako kot je vsak dolžen, da skrbi za svoje telo, ki je posvečen tempelj njegove zavesti.