Dolžnost

Zapis o glavnih pravilih praktičnega obnašanja v poduk tistim, ki sprejemajo Zakon Teleme. A.Crowley.

“Delaj po svoji volji in to naj ti bo ves Zakon.”
“Ni zakona iznad Delaj po svoji volji.”
“…nimaš pravice, razen te, da izvršuješ svojo voljo. Delaj to in ti nihče ne bo oporekal. Za čisto voljo, nepomirjeno s ciljem in osvobojeno sle po rezultatu, je vsaka pot popolna.”
“Ljubezen je zakon, ljubezen v skladu z voljo.”
“Vsak moški in vsaka ženska je zvezda.”

A. Tvoja dolžnost do samega sebe.

1. Dojemi, da si ti središče svojega lastnega vesolja.
“Jaz sem plamen, ki gori v srcu vsakega človeka in v srži vsake zvezde.”
2. Razišči naravo in moči svojega lastnega bitja.
To vključuje vse stvari (ali ne-stvari; op.p.), ki so tvoje ali ki ti lahko pripadajo; in jih moraš sprejeti prav take, kakršne so po sebi, kot dejavnike, ki tvorijo tvoje Resnično Sebstvo. Na ta način to tvoje Resnično Sebstvo na koncu vključuje vse stvari; njegovo odkrivanje je Iniciacija (potovanje navznoter) in ker je njegova narava ta, da se nenehno giblje, ga ne smeš dojemati statično, temveč dinamično, ne kot Samostalnik, temveč kot Glagol.
3. Razvij, v primernem skladu in sorazmerju, vsako sposobnost, ki jo poseduješ.
“Modrost pravi: bodi močan!”
“Toda presegaj! presegaj!”
“Bodi črvst, o človek! Poželi si in se raduj v vseh stvareh čutnosti in zanosa; ne boj se, da bi te kateri bog zato zavrgel.”
4. Poglabljaj se v svojo lastno naravo.
Preuči vsak njen element, posamično in v odnosu do vseh ostalih, da bi lahko točno precenil resnični smoter celovitosti svoje Biti.
5. Poišči formulo tega smotra, tj. “resnične volje”, v enem izrazu, kot je le mogoče enostavnem.
Trudi se čimprej razumeti, kako bi najbolje rokoval z energijami, ki jih nadziraš, da bi na podlagi njih odnosa do tistega dela Vesolja, ki ga še nimaš pod nadzorom, lahko dosegel najboljše možne rezultate.
6. Razširi do skrajnosti področje svojega zavedanja in njegov nadzor nad vsemi silami, ki so mu tuji.
To boš storil z vse bolj čvrsto in veščo rabo svojih sposobnosti, da bi si pridobil subtilnejšo, jasnejšo, popolnejšo in preciznejšo zaznavo ter boljše razumevanje tega zunanjega Vesolja, kakor tudi modrejše organizirano upravo nad njim.
7. Nikoli ne dopusti volji, niti misli kateregakoli drugega bitja, da se vpleta v tvojo lastno.
Stalno bodi pozoren, da prepoznaš in si pripravljen upreti se, z nepremagljivo silovitostjo in močjo nepotešljive strasti, vsakemu poskusu, s strani kateregakoli drugega Bitja, da bi vplival nate kako drugače, kot le tako, da bi tvojemu izkustvu Vesolja doprinesel nova dejstva ali pa da ti pomaga doseči višjo sintezo Resnice potom strastne fuzije.
8. Ne omejuj in ne zatiraj noben resnični instinkt svoje narave; temveč posveti vsakega v popolnosti zgolj za službo tvoji edini resnični volji.
“Bodite torej dobrotljivi;”
“Greh pomeni Omejevanje. O človek, ne zavrni soproge, če ona hoče! O ljubimec, če te je volja, odidi! Ne obstaja vez, ki bi združila ločeno, kot le ljubezen: vse drugo je prekletstvo. Prekleto! Prekleto naj bo na eone! Pekel.”
“Tako z vsem tvojim; ti nimaš nobene pravice, razen te, da izvršuješ svojo voljo. Delaj to in ti nihče ne bo oporekal. Za čisto voljo, nepomirjeno s ciljem, osvobojeno sle po rezultatu, je vsaka pot popolna.”
“Naberite si dobrin ter obilo žensk in dišav; nosite bogate dragulje; prekosite narode na zemlji v blišču in ponosu; toda vedno v moji ljubezni, in tako boste dosegli mojo radost.”
9. Raduj se!
“Zapomnite vsi vi, da je bivanje čista radost; da so vse žalosti zgolj sence; one minevajo in se končajo; vendar obstaja to, kar ostane.”
“Toda vi, o moje ljudstvo, vstanite in se predramite! Naj se rituali pravilno izvajajo, z radostjo in lepoto! (…) Praznik ognja in praznik vode; praznik življenja in še većji praznik smrti! Praznik vsak dan v vaših srcih v radosti mojega vzhičenja! Praznik vsako noč za Nu ter užitek skrajne naslade! Zares! Praznujte! radujte se! nič več strahu odslej. Obstaja razkroj in večna ekstaza v poljubih Nu.”
“Raduj se zdaj! pridi zdaj v naš sijaj in zanos! Pridi v nas strasten spokoj, in piši sladke besede za Kralje!”
“Drgetaj v veselju do življenja in smrti! Ah! tvoja smrt bo ljubka: kdor ji bo priča, bo osrečen. Tvoja smrt bodi pečat zaobljube naše večne ljubezni. Pridi! povzdigni srce in se raduj!”
“Mar naj bi Bog živel v psu? Ne, temveč najvišji so naši. Oni se bodo radovali, naši izbranci: kdor obžaluje, ni naš. Lepota in moč, poskočen smeh in slastno koprnenje, silovitost in žar, so od nas.”

B. Tvoja dolžnost do drugih moških in žensk.

1. “Ljubezen je zakon, ljubezen v skladu z voljo.”
Druži se strastno z vsako drugo obliko zavesti, uničujoč s tem občutek ločenosti od Celote in obenem ustvarjajoč si novo osnovo v Vesolju, s katere ga boš odmerjal.
2. “Kot bratje se borite!”
“Če je on kralj, ga ne moreš raniti.”
Za izpoljitev razlike med dvema točkama gledanja je za obe koristno izmeriti svoj položaj v celovitosti. Boj stimulira možato ali ustvarjalno energijo, in kakor ljubezen, kateri je on eden od vidikov, povzdigne um do orgazma, ki mu omogoča presegati njegovo miselno otopelost.
3. Izogibaj se vsakega vmešavanja v voljo drugega.
“Pazite, da ne boste prisiljevali eden drugega, kakor Kralj proti Kralju!”
(Ljubezen in boj, zgoraj omenjena, imata značaj športa, pri katerem se nasprotnika spoštujeta in se učita eden od drugega, nikoli pa se ne vpletata med seboj izven aktualne igre.) Truditi se, da bi vplivali na nekoga ali ga nadvladali, pomeni poskus uničiti ali onečastiti ga; toda on je nujno del tvojega lastnega Vesolja, tj. tvojega Sebstva.
4. Trudi se, če ti je to po volji, da razsvetliš druge, ko se pojavi za to potreba.
To lahko storiš, ob strogem upoštevanju pravil športnega obnašanja, ko nekdo zaide v težave, ker mu ne uspeva jasno dojeti samega sebe, a posebej tedaj, če on sam išče pomoč; kajti njegov mrak nam lahko omogoči uzreti njegovo popolnost. (Vendar nam pravtako lahko koristi kot opozorilo ali pa vzbudi naš interes.) Upravičeno je to storiti tudi v primerih, ko ga njegovo neznanje privede v to, da se vpleta v voljo drugega. V vsakem primeru je kakršnokoli vpletanje nevarno ter zahteva v praksi skrajno veščino in dobro presojo, ojačano z izkušnjo. Ko vplivamo na nekoga, obenem pustimo svojo trdnjavo nezaščiteno, kar običajno pomeni izgubo nadzora nad samim seboj.
5. Obožuj vse!
“Vsak moški in vsaka ženska je zvezda.”
“Proč z usmiljenjem: k vragu s tistimi, ki obžalujejo!”
Mi nimamo nič z izvrženimi in nesposobnimi: naj umrejo v svoji bedi. Oni namreč ne občutijo. Sočutje je hiba kraljev: pohodi bedne in slabotne: to je zakon močnih: to je naš zakon in radost sveta. Ne misli, o kralj, na tisto laž: Da Ti Moraš Umreti: ti v resnici ne boš umrl, temveč boš živel. Naj se torej razume: če se telo Kralja razkroji, potem on za večno ostane v ekstazi. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Sonce, Moč in Videnje, Svetloba; to pripada služabnikom Zvezde in Kače.”
Pravtako kot ti, je vsako bitje samo središče Vesolja, ki na noben način ni istovetno, niti enako, tvojemu. Neosebno Vesolje “Narave” je zgolj ena, približno resnična abstrakcija dejstev, ki se, zaradi prikladnosti, smatrajo za skupne vsem. Zato je Vesolje drugega bitja tebi nujno neznano in nedoumljivo; toda on naznačuje energetske tokove v tvoje Vesolje, s tem ko delno odreja tvoje reakcije. Zatorej koristi moške in ženske z absolutnim spoštovanjem z ozirom na neporušljive standarde merjenja; preverjaj svoja lastna zapažanja v primerjavi z enakimi presojami drugih; ter si, raziskujoč metode, ki so njih privedle do zmote ali uspeha, priskrbi modrost in veščino, ki sta ti potrebni v skušnjah tvojih lastnih problemov.

C. Tvoja dolžnost do človeštva.

1. Uspostavi Zakon Teleme kot edini temelj obnašanja.
Ker je obča dobrobit človeškega rodu v mnogih ozirih tudi nujen predpogoj za tvojo lastno, in ker je ta dobrobit, kakor tudi tvoja lastna, v osnovi rezultat inteligentnega in modrega dojemanja Zakona Teleme, je za tebe samega skrajno pomembno, da vsak posameznik priznava ta Zakon ter se striktno ravna v popolnem skladu z njim.
Vspostavljanje Zakona Teleme lahko smatraš kot bistveni del tvoje Resnične Volje, kajti, kakršnakoli že bodi skrajna narava te Volje, osvobojenost od zunanjega vmešavanja je očiten predpogoj temu.
Vlade pogosto izpoljujejo najbolj žalostno in tragično neumnost, ne oziraje se na to, kako razsvetljeni so ljudje, ki jih tvorijo in uspostavljajo, ali narodi, katerih usode one začrtujejo. Zato sta vsak moški in vsaka ženska obvezana, da podvzameta določene korake, ki bodo povzročile revizijo vseh obstoječih statutov na osnovi Zakona Teleme. Ker je ta Zakon Zakon Svobode, mora biti smoter takega zanonika ta, da garantira popolno svobodo vsakemu posamezniku v državi, izogibajoč se drznim postavkam kakršnegakoli pozitivnega ideala, h kateremu naj bi stremeli.
“Greh pomeni Omejevanje.”
Bistvo zločina je v omejevanju svobode posameznika, nad katerim je bil storjen. (Morilec mu tako omejuje pravico do življenja; ropar, da uživa plodove svojega dela; ponarejevalec denarja mu omejuje pravico do Državne garancije svobodne menjave dobrin, itd.) Zavoljo tega je obča dolžnost preprečevati zločin z izdvajanjem kriminalcev ter pretnjo, da se jim bo zločin povrnil v isti meri; in pravtako poučitev kriminalcev, da so njegova dela, ko se analizirajo, v nasprotju z njegovo lastno Resnično Voljo. (To se lahko stori tudi z odvzemom pravic, ki so jih oni odvzeli drugim; da se morajo oni, na primer, potem sami brigati za svojo imovino, ker niso več pod zaščito države.) To pravilo je zelo enostavno. Tisti, ki prekrši neko pravico, s tem magijsko objavi, da ona ne obstaja; in tako ona ZANJ tudi resnično ne obstaja.
Ker je zločin neposredno spiritualno kršenje Zakona Teleme, ga družba ne sme tolerirati. Tiste, ki posedujejo zločinski instinkt, je treba izolirati v kolonijo, kjer bodo lahko zgradili svojo lastno državo in bodo tako lahko dojeli nujnost svojega prilagajanja zakonitostim pravičnosti ter njih vzdrževanja.
Ukiniti je treba vse umetne kategorije prekrševanja. Ko bodo izginila vsa fantastična omejevanja, potem bo večja svoboda sama izučila posameznika, da se bo izogibal dejanj, ki v resnici omejujejo naravne pravice človeka. S tem se bodo dejanska zlodejstva dramatično zmanjšala. Poenostaviti je treba administracijo zakona z urjenjem častnih in zaupnih posameznikov, katerih volja je, da izpolnjujejo to funkcijo v družbi s tem, da razrešijo vse pritožbe z aplikacijo abstraktnih principov Zakona Teleme, ter da presodijo na osnovi dejanskega omejevanja, ki ga je zločin povzročil.
Skrajni cilj je torej, da se vest reintegrira na resničnih znanstvenih principih, da bi postala varuh obnašanja, nadzor ljudem in garant vladarjem.

D. Tvoja dolžnost do vseh ostalih bitij in stvari

1. Uporabi Zakon Teleme pri vseh problemih prikladnosti, koristnosti in razvoja.
Kršitev Zakona Teleme je zloraba naravne kvalitete katerekoli živali ali stvari z njeno ločitvijo od njene odgovarjajoče funkcije, ki je odrejena z uvidom njene zgodovine in ustroja. Zločin proti naravi je tako urjenje otrok v izvajanju mentalnih operacij ali v izvrševanju nalog, za katere biso usposobljeni. Na isti način je zločin graditi hiše iz neprimernega materiala, dodajati v prehrambene artikle nadomestke slabe kvalitete, uničevati gozdove itd., itd., itd.
Zakon Teleme moramo odločno uporabiti pri reševanju kateregakoli problema. Inherentna primernost neke stvari za neko rabo je edini kriterij. Pogosto pride do prividnega, ali celo dejanskega spopada med interesi. Taki primeri se morajo reševati z oziron na občo vrednost, ki jo ima vsaka stran na lestvici Narave. Drevo ima svojo pravico do življenja; toda človek, bivši višje na lestvici, ima pravico posekati ga zavoljo gretja ali izdelave zavetišča zase, če je potreba. Vendar moramo v vsakem primeru računati s določenimi posledicami tega prekrška, kakor v najočitnejšem primeru divjega pustošenja dreves, ki ima za posledico uničevanje klime in zemljišča, ali pa ko uvoz zajcev ali kakega drugega mesa, zavoljo cenenega izvora hrane, povzroči kugo ali druge bolezni.
Kršenje Zakona Teleme povzroča kumulativne nevšečnosti. Priliv podeželskega prebivalstva v velika mesta vsled nagovarjanja, da naj zapustijo svoje naravne ideale in običaje, je tako naredilo podeželje domorodcem neznosno in obenem skvarilo mesta. Ta napaka ima težnjo po porastu na način geometrijske progresije, do točke, ko ozdravitev postane nemogoča, in kar privede celotno družbeno strukturo na rob propada. Modro ukrepanje na osnovi opazovanja in izkustva Zakona Teleme je delovanje v zavestni harmoniji z evolucijo. Eksperimenti na področju ustvarjanja, ki uključuje variacije obstoječih tipov, so upravičeni in nujni. Njihovo vrednost moramo presojati na temelju njihove plodovitosti, ki priča o njihovem skladu s tistim naravnim tokom, ki vodi do popolnosti.