Iniciacija

Vstop v red O.T.O.

V sklopu Lože Stele Razodetja se izvajajo iniciacije za vstop v naš Red.
VSAK Moški in Ženska, ki sta svobodni in polnoletni osebi, z dobrim priporočilom, sta pozvana k prvim trem stopnjam O.T.O. in M.’.M.’.M.’..
Stopnja Minervala je Ničelna stopnja, bivši zgolj prolog k Prvi stopnji, kakor sta tudi Četrta stopnja in stopnja Princev Jeruzalema le dodatka Tretji stopnji, zatorej “prve tri stopnje” dejansko vsebujejo celotno “Triado Zemljanov”, kakor imenujemo ta iniciatični rang, od Minervala do P.’.I.’. .Napredovanje iznad teh stopenj pa je možno zgolj na izrecno vabilo avtoritet, točneje Elektorialnega Kolegija O.T.O..
Iniciacija v “prve tri stopnje” je torej kandidatova pravica, zato se od njega ne zahteva demonstracije znanja ali izurjenosti v neki praksi zavoljo napredovanja znotraj Triade Zemljanov. Kakorkoli že, Misteriji višjih stopenj O.T.O. se ne morejo celovito dojeti, niti uspešno prakticirati, brez znanja, razumevanja ter tehnične veščine, kar lahko dosežemo zgolj z vnetim študijem in praktičnim preizkušanjem. V M(isteria) M(istica) M(axima) je vsak posamezen iniciat, i.e. nekdo, ki je ŽE posvečen oz. iniciiran v “Misterije” določene stopnje, osebno odgovoren za svojo edukacijo (izobrazbo) v zadevah te stopnje.
Učenje M.’.M.’.M.’. najdemo v njenih ritualih. V njih, torej v relativno majhnem paketu, je zgoščeno, kakor v dobri poeziji, ogromno informacij, vsebujoč take informacije, ki sicer niso sporočljive na druge načine. Iniciat, posvečenec, ki vztrajno in predano raziskuje, da bi dojel te stopnje, in njih učenje tudi v resnici prakticira v svojem vsakdanjem življenju, bo tako dobro pripravljen na razodetja globlje učenosti našega Reda.

Struktura O.T.O.ja temelji kot pri prostozidarjih in starih misterijskih šolah na vrsti iniciacij ali stopnjah, ki se jih največkrat svečano podeli. O.T.O. s pomočjo rituala posamezne stopnje posameznika uči skozi alegorijo, simbole o globokih misterijih narave in si prizadeva, da ga ali jo podpira pri odkrivanju svoje resnične identitete. Stopnje O.T.O. so razdeljene na tri podstopnje ali triade: Puščavnika, Ljubimca in Človeka Zemlje – kot je prikazano v tabeli spodaj. Vsak moški in vsaka ženska ima, v kolikor je polnoleten/na, svoboden/na in dobrega slovesa, pravico do prvih treh stopenj O.T.O.. Prve tri stopnje obsegajo vse stopnje triade ljudi Zemlje, saj je Minerval kot prolog prvi stopnji in četrta kot tudi stopnja P.’.I.’. nadaljevanje tretje.
Stopnje človeka Zemlje sledijo vzorcu, ki temelji na simboliki čaker in stopnjah Kundalini joge. Razen tega pa na dramatičen način predstavljajo pot posameznika v večnosti.

 TRIADA ČLOVEKA ZEMLJE ALI TRETJA TRIADA
Minerval - Človek stopi na pot solarnega sistema
Mož in Brat, Ženska in Sestra - Kandidat doživi rojstvo.
II°Mag - Spoznava življenje.
III°Mojster Mag - Predstavlja smrt idividuma.
IV°Popolni Mag -Spremljevalec Svetega Kraljevskega Svoda Enoha - predstavlja svet onstran smrti in vzvišeno stanje iniciranega.
P. I.Princ Jeruzalema - Simbolično inicirani doseže najvišjo popolnost, kjer se celotni krog zaključi z njegovim izničenjem
Vitez Vzhoda in Zahoda (K. E. W.) izven vseh triad.

Z izjemo II° predstavljajo te postaje na poti pomenljive in enkratne izkušnje.Toda nam se gre pri tem za življenje v vsej svoji raznolikosti in zato so vse stopnje nad P.’.I.’. dojete kot vsebinske dopolnitve II°, kot postopen/napredujoč pouk / učenje z ozirom na ustroj življenja, ker je v enem obredu skorajda nemogoče predstaviti iniciirancu nauk življenja. Rituali in nauki od V° do IX° predstavljajo nato pouk v mojstrstvo življenja. Pri tem gre za učenje hermetične filozofije, kabale, magike in joge, ki so namenjene temu, da pripravijo kandidate na tehnike najvišjih stopenj O.T.O.ja.

 TRIADA LJUBIMCA ALI DRUGA TRIADA
Samostojni Princ Rožnega Križa Vitez Pelikana in Orla
Vitezi Rdečega Orla, član Senata Viteških Hermetičnih Filozofov
VI°Sijajni Vitez (Templjar) Reda Kadosch in Spremljevalec Svetega Graala
Veliki Inkvizitor Poveljnik, član Velikega Sodišča
Princ Kraljevske Skrivnosti
VII°Theoreticus, Presvetli Samostojni Veliki Splošni Inšpektor
Mag svetlobe, Škof Ecclesia Gnostica Catholica
Veliki mojster svetlobe, Inšpektor ritualov in stopenj
 TRIADA PUŠČAVNIKA ALI PRVA TRIADA
VIII°Popoln pontifeks, Svečenik iluminatov
Škof iluminatov
IX°Iniciat Svetišča Gnoze
Rex Summus Sanctissimus (Vrhovni in Najsvetejši Kralj)
XI°Iniciat Enajste Stopnje (Ta stopnja je tehnične narave in nima nobene veze s splošnim načrtom Reda)
XII°Frater Superior, in Zunanji Vodja Reda

O.T.O. stopnje ne temeljijo na Drevesu življenja, temveč na indijskem sistemu čaker. Red se v časovnem razmaku preko več let posvečuje prebujanju prave Kundalini v kandidatu. Metoda je natančna. Pri učinku gre za izogibanje norosti in astralnih pasti z dokončnim in obstoječim dosežkom popolne moči Kače. Pretnja ob vsaki Stopnji ne obstaja zaradi kaznovanja, temveč se nanaša na opozorilo glede tega, kakšen bi, zaradi postopnega prebujanja sile ob pomoči vsake iniciacije, bil fiziološki izid pri kandidatu v primeru neuspeha.
Pogoste so opazke, kako iniciacije v našem redu ne odgovarjajo tistim pri skupinah, orientiranih po drugih bogovih. Ob samem času iniciacije ne pričakujemo drugega učinka kot je fizični. Zaradi tega je za nas iniciiranje kandidata ob njegovi fizični prisotnosti absolutna nujnost v vseh primerih. Poleg tega iniciacijo ob fizični prisotnosti (in sodelovanju) kandidata zahtevamo tudi zaradi zaščite mističnega rezultata iniciacije. Ta rezultat lahko nastopi od prve minute, pa do več mesecev po iniciaciji. To je posebna skrivnost Reda, katere prav nihče nikoli ne bo oporekal. Našo metodo mistične iniciacije je nemogoče izraziti z besedami. Ona je subtilna. Je upočasnjene narave. Navadno še najboljši opazovalec z razvito nadčutno percepcijo (psychic) opazi le postopno spremembo v auri. Drugi bodo opazili postopno spremembo v osebnosti. Novi iniciant bo opazil večje število “karmičnih” naključij. Natančnih korespondenc med čakrami in Stopnjami iniciacije na tem mestu žal ne moremo razkriti, saj so le-te stvar skrivnosti vsake Stopnje; povemo lahko le toliko, da sistem ne poteka niti od spodaj navzgor, nito od zgoraj navzdol; vedno velja, kakor pravi Hermes Trismegistos – Tako zgoraj kakor spodaj, saj je takšno ravnovesje v razvoju duše vselej najpopolnejše.
Lahko bi rekli, da O.T.O. pripravlja konja za jahanje. Pravzaprav O.T.O. “kroti” telesnega konja, tako da duša lahko nemoteno jaha na njem.

Postopek prijave za Iniciacijo:
Če ste se odločili, da bi se želeli iniciirati v naš red, vas naprošamo, da kontaktirate secretary@steleofrevealing.lodge.oto.si , kjer boste dobili podrobnejša navodila in napotke. Prav tako vam bomo posredovali prijavni iniciacijski obrazec.
Izpolnjevanje iniciacijskega obrazca:
Vse prijavnice morajo biti pravilno izpolnjene. Navesti je potrebno polno civilno ime. V prijavnem obrazcu se ne uporabljajo magikalna imena, moti ali vzdevki (razen kjer je to posebej navedeno). Vloga je veljavna za obdobje 6. mesecev od datuma podpisa kandidata, in je ni mogoče prenesti na katerokoli drugo lokalno telo.
Vse informacije, podane v vlogi so strogo zaupne, zato se v zameno zahteva, da potencialni kandidat ravna s svojo vlogo v skladu s tem. Vloge v nobenem primeru ni dovoljeno razmnoževati, kopirati ali na kakršenkoli način distributirati.
Sponzorstvo:
Za obrazec potrebujete dva sponzorja (člana reda najmanj I. stopnje), ki vam potrdita vaš obrazec. Zato vam priporočamo, da se prvo osebno seznanite z nekom iz našega Reda. Poglejte na koledar naših odprtih dogodkov in se oglasite na naših srečanjih. Priporočamo vam udeležbo na Gnostični Maši. Za osebno srečanje vam lahko posredujemo tudi kontaktni naslov iz vašega kraja.